• پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها
  • ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری مشهد در طرح زیر گنبد طلا

   ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری مشهد در طرح زیر گنبد طلا

   پژوهش حاضر با هدف نظارت و ارزیابی بر عملکرد حوزه فرهنگی و اجتماعی مناطق سیزده گانه و بررسی کیفیت خدمات و میزان تحقق اهداف طرح زیر گنبد طلا توسط دفتر مطالعات معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد انجام گرفته است که نتایج حاصل از ان در ادامه ارائه می شود.

   اغلب سازمانها از جمله شهرداری ها به منظور بهبود عملکرد خود و افزایش بهرهوری، بخش وسیعی از تمرکز و توجه خود را به رفع مسائل، مشکلات و نقاط ضعف موجود در سیستم ها و واحد های خود معطوف مینمایند تنوع ابعاد و ماهیت مسائل و موانعی که شهههرداری ها با آن روبرو هسههتند، ایجاب میکند که از ابزارهای مختلفی جهت رفع موانع موجود اسههتفاده نماید. ابزارهایی که هر چند به کارگیری هر کدام از آن ها در نهایت موجب بهبود در سهههازمان خواهند شههه د، اما رویکرد و کانون توجهشه هان متفاوت است. یکی از این ابزارهای بهبود رویکرد فرایندگرا در ارزیابی عملکرد واحد ها و فعالیت ها و اسههتفاده از روش زنجیره ارزش در م ستند سازی فرایند ها به منظور بهینه کردن خدمات و فعالیت های ارزش آفرین برای ذی نفعان در سازمان و شهروندان در شهر می باشد. پژوهش حاضر با هدف نظارت و ارزیابی بر عملکرد حوزه فرهنگی و اجتماعی مناطق سیزده گانه و بررسی کیفیت خدمات و میزان تحقق اهداف طرح زیر گنبد طلا توسط دفتر مطالعات معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد انجام گرفته است که نتایج حاصل از ان در ادامه ارائه می شود.

    

   مشخصات
   تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۶/۲۱مبلغ اعتبار :
   پیمانکار :پژوهشگر: علی قدرتی
   پیوست

 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 999,267
  تعداد بازدید امروز : 35
  تعداد بازدید دیروز : 213
  آخرین به روزرسانی : 1399/07/21 13:21
 • پیوند های مرتبط
  سامانه ارزیابی فرهنگی و اجتماعی - سافا
  معاونت برنامه ریزی و توسعه
  سازمان جهانی ارزیابی تاثیر
  سازمان ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی تهران
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوا: دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی پروژه ها و سیاست های شهری 
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد