• پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها
  • نام‌گذاری معابر و پارک‌های منطقه شش مشهد

   نام‌گذاری معابر و پارک‌های منطقه شش مشهد

   مشهد، پایتخت معنوی ایران یکی از بزرگترین و مهاجرپذیرترین کلانشهرهای مذهبی جهان، با رشد روزافزونی در شهرنشینی و حاشیهنشینی مواجه است ، بالطبع با مشکلات بزرگی از قبیل پایین بودن میزان مشارکت و همبستگی اجتماعی، تعلق مکانی شهروندان روبرو است که باید تدبیری ویژه برای این مشکلات اعمال گردد. با نگاهی پارسونزی هر جامعهای از چهار خرده سیستم )سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ( تشکیلشده است و تغییرات در هر خرده سیستمی بر سایر خرده سیستم ها تأثیر میگذارد)یعنی درصورتیکه کارکرد هر خرده سیستم بهدرستی انجام نشود جامعه دچار آسیب میگردد( ، کارکرد خرده نظام فرهنگی " ایجاد ثبات از طریق حفظ الگوهای هنجاری است " ولی متأسفانه در جامعه امروز ما این خرده نظام دچار عدم تعادل گشته و بنا به فرمایش حکیمانه رهبر این وظیفه مدیریت فرهنگی است که نظم و تعادل را به جامعه برگرداند. همانطوری که میدانیم ،ارزشها و هنجارهای هر جامعهای که عامل ثبات آن جامعهاند از درون فرهنگ جامعه برمیخیزند ، فرهنگ نام گزینی نیز بخشی از فرهنگ حاکم بر جامعه است ، در دوران حکومت سابق به علت انزجار عامه مردم از رژیم و پسازآن با پیروزی انقلاب و دوران جنگ تحمیلی به علت جو مذهبی
   قوی انتخاب اسامی بیشتر شامل اسامی مذهبی، سیاسی و شهدا و شخصیتهای انقلابی بود. از همان اوایل انقلاب مصوبههای مختلفی دراینباره تصویبشده ، بهعنوانمثال در فصل اول مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اهمیت نامگذاری معابر و اماکن چنین آمده : نامگذاری حتیالمقدور باید برگرفته از نام شخصیتهای بزرگ فرهنگی، ادبی و علمی در تاریخ اسلامی و همچنین از نام شهرها و اماکن مشهور در این تمدن استفاده کنند و این شخصیتها و شهرها در درجه اول مربوط به تاریخ و جغرافیای ایران یا مربوط به تاریخ و جغرافیای سایر کشورهای اسلامی باشد
   امروزه باگذشت قریب به چهار دهه از انقلاب و توسعه کمی خیابانها و نیز فضاهای شهری و احداث موارد متعدد ضرورت نام گزینی بیشازپیش احساس میگردد چراکه با توجه به اهمیت تحول فرهنگی برای حفظ انسجام در جامعه ، باید اقدامی تحت عنوان" مهندسی فرهنگی " در همه عرصهها و منجمله نام گزینی صورت گیرد که این مهم مستلزم بینش و بصیرت عمیقی است. منطقه 6 شهرداری مشهد منطقه ای وسیع با جمعیتی بسیار و تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی است، از این حیث انتخاب نام معابر و اماکن عمومی برای این منطقه امری است حائز اهمیت و شایسته بذل توجه و دقت. در این راستا معاونت فرهنگی شهرداری منطقه 6 در نظر دارد اسامی برخی معابر و بوستان های سطح منطقه را انتخاب نموده و یا تغییر دهد.این امر مستلزم استفاده از طرفیت های منطقه، نظرات اهالی و نیز نظرات نخبگان است که در نهایت منجر به انتخاب نامی سلیس، مورد پسند و بامسما می گردد. از این رو توجه به ارزش های اهالی
   و ترویج و تعمیق این ارزش ها امری است قابل تامل ؛ که مستلزم توجه به فرهنگ ، دین ، زبان ،خرده فرهنگ ، پیشینه محلی و بسیاری موارد دیگر است.

   مشخصات
   تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۳/۰۹مبلغ اعتبار :
   پیمانکار :پژوهشگر: نداشادلو
   پیوست

 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 1,032,742
  تعداد بازدید امروز : 225
  تعداد بازدید دیروز : 227
  آخرین به روزرسانی : 1400/10/25 08:03
 • پیوند های مرتبط
  سامانه ارزیابی فرهنگی و اجتماعی - سافا
  معاونت برنامه ریزی و توسعه
  سازمان جهانی ارزیابی تاثیر
  سازمان ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی تهران
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوا: دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی پروژه ها و سیاست های شهری 
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد